Jak vybrat pozemek

Na co se dívat a po čem pátrat zajímáte-li se o koupi či pronájem pozemku

V článku se budeme věnovat zejména pozemku pro výstavbu rezidenčního bydlení, např. rodinného domu

Cíle

Důležité je vědět proč a k čemu pozemek potřebujeme. Jaké jsou cíle koupě. Hledáme-li pozemek pro výstavbu bydlení je vhodné zvážit mimo jiné jak daleko v nebo od civilizace chci bydlet, zda jsou na nebo u pozemku inženýrské sítě. V jak frekventovaném místě chci bydlet z hlediska hluku, obalenosti apod. S tím souvisí dopravní dostupnost, občanská vybavenost a hlavně cena pozemku. Zvážit např. zda se k pozemku půjde dostat např. v dešti nebo za sněhu. 

Průzkum a výběr lokalit

Každému vyhovuje něco jiného nicméně při výběru je vhodné zvážit následující hlediska. Cena pozemku v dané lokalitě. Jak je a bude pozemek atraktivní v současnosti a do budoucna. Jaký je územní plán lokality, bude se zde dále stavět a co. Jak se bude okolí pozemku rozvíjet. To vše bude ovlivňovat cenu pozemku. Leží-li např. v záplavové zóně a jsou-li zde časté povodně pak asi nebude mít pozemek z hlediska stavebního velký význam. Tuto informaci lze zjistit online na internetu, kde existují povodňové mapy.

Jestliže se vám pozemek líbí, navštivte pozemek v růžné doby, za slunce, za deště, ve dne, v noci a pokud možno v každém ročním období. Dívejte se na kvalitu půdy, zda v půdě není nadbytek radonu, podzemní vody. Zda v okolí nejsou, nebo se neplánují přílišné zdroje záření, trafostanice apod.

Prověření pozemku na úřadech  

 Zda a co lze na pozemku postavit se dozvíme na obecním úřadě. Nahlédněte do územního plánu, případně regulačního plánu. Na stavebním úřadě nebo pověřeném obecním úřadě si pak vyžádejte územně plánovací informaci, která platí na rok od vydání a kde se dozvíte za jakých podmínek je možno stavět. Navštivte správce sítí, abyste zjistili jak je to s napojením pozemku na energie, vodu, teplo, zda pod pozemkem nevedou nebo kde vedou kabely, potrubí apod. Vyžádejte si List vlastnictví, který vede katastrální úřad. V něm se dozvíte kdo je vlastníkem, zda na něm váznou  nějaká omezení, zástavy, věcná břemena a jiná práva. Podívejte se kdo je vlastní přístupové cesty.

Parametry pozemku.

Zejména je-li pozemek slunečný a bude-li možné orientovat hlavní stranu domu jižním směrem, případně nebude-li budoucí dům stínit svitu na zahradu. Tvar terénu: Jaký je sklon svahu a jakým směrem – má vliv na intenzitu slunečního svitu. Nadmořská výška. Kopec, údolí. S tím se mění teploty. Jak větrný je pozemek. Jsou zde časté mlhy? Blízkost vodní plochy, chladněji, podmáčení, vlhkost. Blízkost vegetace chrání před větrem, váže vodu a způsobuje vlhkost. Leží pozemek v tzv. ochranném pásmu? Pak v určité blízkost zdrojů ochrany nelze stavět.

Velikost pozemku

Pozemek kolem 250-300 m2 se hodí pro řadový rodinný dům. Parcela by měla být široká minimálně 6-8 metrů.

Pozemek kolem 500 m2 se hodí pro samostatný rodinný dům, šířka min 15-17 m2.

Pozemek s 1000 m2 se již hodí pro větší stavení, vilu apod.

 

 

 

 

 

 

 

Datum publikace: 2.5.2015

Více článků z kategorie Poradna

Poradna

31.1.2016: Změny v dani z nemovitosti v roce 2016 pro majitele pozemků
JAKÁ JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO DAŇ Z NEMOVITOSTI U MAJITELE POZEMKU?   Počínaje rokem 2016 zaplatí někteří na dani z nemovitosti více, pro některé platí nová pravidla. O některých zásadních změnách vás informujeme v tomto článku.     Zásadní změna se týká...

26.7.2015: Chcete stavební pozemek zadarmo? V Krásné Lípě možné.
Obec, která se nachází na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor má takových pozemků nachystáno v této chvíli kolem 35. Jelikož se Krásná lípa potýká s tím, že její obyvatelé stárnou, rozhodla se obec pro marketingovou akci díky níž při splnění...

4.7.2015: Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015
Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015 Poradenská firma CBRE provedla cenovou analýzu pozemků v hlavním městě Praze a dalších významných centrech České republiky. Zvýšení cen pozemků až téměř o 100%. Vyplývá z ní, že...

2.5.2015: Jak vybrat pozemek
Jak vybrat pozemek Na co se dívat a po čem pátrat zajímáte-li se o koupi či pronájem pozemku V článku se budeme věnovat zejména pozemku pro výstavbu rezidenčního bydlení, např. rodinného domu Cíle Důležité je vědět proč a k čemu pozemek potřebujeme. Jaké jsou cíle...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti