JAKÁ JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO DAŇ Z NEMOVITOSTI U MAJITELE POZEMKU?

 

Počínaje rokem 2016 zaplatí někteří na dani z nemovitosti více, pro některé platí nová pravidla. O některých zásadních změnách vás informujeme v tomto článku.

 

 

Zásadní změna se týká vlastníků, kteří své pozemky pronajímají zemědělcům.

 

Zásadní změna, která se týká těch, kteří své pozemky pronajali nebo propachtovali zemědělcům souvisí s tzv. digitalizací. Dříve byla pole evidována v katastru nemovitostí v tzv. zjednodušené evidenci. Daň platil uživatel pozemku, tedy nájemce či pachtýř. Nově již nebude platit daň družstvo, ale vlastník pozemku. Ten musí podat přiznání k dani a musí daň zaplatit.

 

Jak se změny dotkly stavebních pozemků? Co dále je předmětem daně?

 

Předmětem daně z nemovitostí je i součást jednotky, pokud je dokončená nebo užívaná a dále část budovy či inženýrských staveb uvedených v příloze k tomuto pozměňovacímu zákonu. Z hlediska daně jsou tak ovlivněny stavební pozemky jako předmět daně z pozemků. Podrobné informace včetně konkrétních příkladů jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR.

 

Změny se dotkly také stavebních pozemků jak ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v bytových domech (podrobnosti na stránkách Finanční správy ČR), tak ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v ostatních domech (podrobnosti na stránkách Finanční správy ČR).

 

Naopak nově nejsou pro účely daně z nemovitých věcí za stavební pozemky považovány stavební pozemky určené k zastavění stavbami, které jsou osvobozené podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. i) a j). To se týká například staveb pro veřejnou dopravu, kanalizačních zařízení, úpraven vody, staveb vodáren či rozvodných zařízení.

 

Přibudou poplatníci ze zrušeného vojenského újezdu Brdy.

 

Vlastníci tamních pozemků musí podat přiznání k dani z nemovitostí i za pozemky, které doposud nebyly předmětem daně z pozemků, ale od ledna již nejsou součástí vojenského újezdu. Jedná se o pozemky v 71 katastrálních územích:

 

Albeřice u Hradiště, Borovno v Brdech, Bratkovice v Brdech, Bražec u Doupova, Bražec u Těšetic, Březovík 1, Březovík 2, Cihelny u Podivic, Číčov v Brdech, Dobřív v Brdech, Domašov nad Bystřicí I, Doupovské Hradiště, Drahlín v Brdech, Felbabka v Brdech, Hadinka, Hájenky, Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III, Hlubočky IV, Houbový Vrch, Hvozdec v Brdech, Chaloupky v Brdech, Chaloupky u Otaslavic, Jince v Brdech, Jívová I, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I, Kraví Hora, Křešín v Brdech,Kyselka u Hradiště, Láz v Brdech, Luboměř u Potštátu, Malá Víska v Brdech, Mirošov v Brdech, Maňávka u Českého Krumlova, Město Libavá, Město Libavá I, Město Libavá II, Míšov v Brdech, Mrsklesy na Moravě I, Mýtina u Želnavy, Nepomuk v Brdech, Nové Oldřůvky I., Občiny u Drahan, Obecnice v Brdech, Ohrazenice v Brdech, Okounov u Hradiště, Okrouhlík, Osinky u Krumsína, Ostatky u Křenůvek, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II, Podluhy v Brdech, Polná na Šumavě, Radonice u Hradiště, Sádek v Brdech, Skořice v Brdech, Strašice v Brdech, Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II, Štítov v Brdech, Těně v Brdech, Trokavec v Brdech, Valeč u Hradiště, Věšín v Brdech, Vojkovice u Hradiště I, Vojkovice u Hradiště II, Vranovice v Brdech, Zaječov v Brdech, Žleb u Prostějoviček.

 

Pokud jste provedli změnu na nemovitosti, musíte podat daňové přiznání.

 

Vlastníci, na jejichž nemovitosti došlo ke změně jako např. nástavba, přístavba, částečná likvidace, musí podat nové přiznání k dani. Týká se to všech případů, kdy došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku či zvýšení nadzemních podlaží.

 

Nově je předmětem zdanění i část budovy nebo inženýrské stavby, pokud je dokončena a užívána.

 

 

Nejzazší termín pro podání daňového přiznání je 1.2.2016.

 

Přiznání k dani podává vlastník nemovitosti tomu finančnímu úřadu, pod který spadá území, na němž se nemovitost nachází.

 

Nejzazší termín pro podání přiznání k dani je 31.1., ale protože letos tento den připadá na neděli, je možné daňové přiznání podat ještě v pondělí 1.2.2016.

Výjimečně lze daňové přiznání podat později.

To se týká např. situací, kdy poplatník zakoupil nemovitost, ale není ještě schválený vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V těchto případech je třeba daňové přiznání na rok 2016 podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl vklad vlastnického práva do katastru proveden. Stejná lhůta platí i pro zaplacení daně.

 

 

Nově je možné zaplatit daň přes SIPO.

 

Daň z nemovitosti lze zaplatit, stejně jako dříve, složenkou, kterou zasílá finanční úřad, v hotovosti, nebo převodem z účtu. Nově lze od letošního roku daň uhradit přes SIPO.

 

Výši daně z nemovitosti ovlivňují i obce.

 

Výše daně se liší nejen podle lokality, v níž se nemovitost nachází, ale také podle toho, kolik peněz z daní žádá obec. Výši daně ovlivňuje totiž nejen sazba daně, ale také koeficienty. Tyto koeficienty jsou dané zákonem, ale obcím je umožněno výši koeficientů snižovat, zvyšovat a dokonce i využívat místní koeficienty.

Datum publikace: 31.1.2016

Více článků z kategorie Poradna

Poradna

31.1.2016: Změny v dani z nemovitosti v roce 2016 pro majitele pozemků
JAKÁ JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO DAŇ Z NEMOVITOSTI U MAJITELE POZEMKU?   Počínaje rokem 2016 zaplatí někteří na dani z nemovitosti více, pro některé platí nová pravidla. O některých zásadních změnách vás informujeme v tomto článku.     Zásadní změna se týká...

26.7.2015: Chcete stavební pozemek zadarmo? V Krásné Lípě možné.
Obec, která se nachází na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor má takových pozemků nachystáno v této chvíli kolem 35. Jelikož se Krásná lípa potýká s tím, že její obyvatelé stárnou, rozhodla se obec pro marketingovou akci díky níž při splnění...

4.7.2015: Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015
Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015 Poradenská firma CBRE provedla cenovou analýzu pozemků v hlavním městě Praze a dalších významných centrech České republiky. Zvýšení cen pozemků až téměř o 100%. Vyplývá z ní, že...

2.5.2015: Jak vybrat pozemek
Jak vybrat pozemek Na co se dívat a po čem pátrat zajímáte-li se o koupi či pronájem pozemku V článku se budeme věnovat zejména pozemku pro výstavbu rezidenčního bydlení, např. rodinného domu Cíle Důležité je vědět proč a k čemu pozemek potřebujeme. Jaké jsou cíle...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti